Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Szkolnictwo wyższe X
  • Symbol 648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego X

II SAB/Sz 79/12 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2013-03-27

Sprawa ze skargi na bezczynność Rektora Uniwersytetu w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej I zobowiązuje Rektora Uniwersytetu do rozpatrzenia wniosku M. C. z dnia [...]r. w zakresie:

IV SAB/Gl 124/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-02-08

Sprawa ze skargi na bezczynność Rektora A w Ż. w przedmiocie informacji publicznej

II SAB/Ol 48/09 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2009-11-19

Sprawa ze skargi na bezczynność Dziekana Wydziału Nauk o Żywności w przedmiocie udzielenia informacji publicznej

II SAB/Gd 40/12 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2012-07-18

Sprawa ze skargi na bezczynność Rektora Wyższej Szkoły w G. w sprawie udzielenia informacji publicznej 1. zobowiązuje Rektora Wyższej Szkoły w G. do załatwienia wniosku skarżącego T. L. o udzielenie informacji publicznej w terminie 14 dni od otrzymania odpisu wyroku ze stwierdzeniem jego prawomocności, 2. stwierdza, że bezczynność Rektora Wyższej Szkoły w G. nie nastąpiła z rażącym naruszeniem prawa, 3. zasądza od Rektora Wyższej Szkoły w G. na rzecz skarżącego T...

I OSK 3133/14 - Wyrok NSA z 2016-03-30

Skarga kasacyjna na decyzję Rektora Uniwersytetu Gdańskiego w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II SAB/Po 73/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-09-18

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Instytutu [...] Polskiej Akademii Nauk w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II SAB/Po 74/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-10-30

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora [...] w P. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II SAB/Gd 66/04 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2005-01-20

Sprawa ze skargi na bezczynność Rektora Uniwersytetu w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej 1/ zobowiązuje Rektora Uniwersytetu do udostępnienia skarżącej Redakcji A, w terminie 14 dni od doręczenia tego wyroku ze stwierdzeniem jego prawomocności, informacji publicznej w postaci listy osób przyjętych w latach akademickich 2002/2003, 2003/2004 i 2004/2005 na Wydział Prawa Uniwersytetu w wyniku uwzględnienia odwołania od decyzji wydziałowej komisji rekrutacyjnej albo wydania ...

I OSK 1601/15 - Wyrok NSA z 2016-11-23

Skarga kasacyjna na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy Syców w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

I OSK 1281/15 - Wyrok NSA z 2016-11-17

Skarga kasacyjna na bezczynność Dziekana Wydziału Anglistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej
1   Następne >   2