Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SAB/Gd 40/12 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2012-07-18

Sprawa ze skargi na bezczynność Rektora Wyższej Szkoły w G. w sprawie udzielenia informacji publicznej 1. zobowiązuje Rektora Wyższej Szkoły w G. do załatwienia wniosku skarżącego T. L. o udzielenie informacji publicznej w terminie 14 dni od otrzymania odpisu wyroku ze stwierdzeniem jego prawomocności, 2. stwierdza, że bezczynność Rektora Wyższej Szkoły w G. nie nastąpiła z rażącym naruszeniem prawa, 3. zasądza od Rektora Wyższej Szkoły w G. na rzecz skarżącego T...