Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Szkolnictwo wyższe X
  • Symbol 655 Subwencje unijne, fundusze strukturalne i regulacja rynków branżowych X

VIII SA/Wa 162/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-06-17

Sprawa ze skargi na decyzję Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w przedmiocie odmowy przyznania środków finansowych

II GSK 1824/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-08

Skarga kasacyjna na bezczynność Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie wniosku o przyznanie środków finansowych w ramach programu 'Diamentowy Grant'