Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Szkolnictwo wyższe X
  • Symbol 658 Bezczynność X

II SAB/Po 145/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-03-26

Sprawa ze skargi na bezczynność Rektora uczelni A w przedmiocie przedłużenia studiów doktoranckich;

III SAB/Łd 25/13 - Wyrok WSA w Łodzi z 2013-11-14

Sprawa ze skargi na bezczynność Rektora Wyższej Szkoły A w Ł. w przedmiocie nieprzekazania wniosku o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego

III SAB/Łd 41/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-01-22

Sprawa ze skargi na bezczynność Rektora Politechniki [...] w przedmiocie przyznania prawa do zamieszkiwania w IX Domu Studenta Politechniki [...]

IV SAB/Wr 1/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-06-26

Sprawa ze skargi na bezczynność Rektora Uniwersytetu W. w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o wypłatę stypendium doktoranckiego

III SAB/Gd 9/11 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2011-06-09

Sprawa ze skargi na bezczynność Dziekana Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki w przedmiocie wznowienia studiów

II SAB/Sz 79/12 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2013-03-27

Sprawa ze skargi na bezczynność Rektora Uniwersytetu w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej I zobowiązuje Rektora Uniwersytetu do rozpatrzenia wniosku M. C. z dnia [...]r. w zakresie:

III SAB/Lu 30/11 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-10-27

Sprawa ze skargi na bezczynność Rektora Uniwersytetu Medycznego w przedmiocie niedoręczenia decyzji o przyjęciu na studia doktoranckie w roku akademickim 2009/2010

IV SAB/Po 9/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-04-14

Sprawa ze skargi na bezczynność Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu w przedmiocie niewydania decyzji w sprawie stypendium za wyniki w nauce

I OSK 2159/14 - Postanowienie NSA z 2014-09-26

Skarga o stwierdzenie nieważności uchwały senatu szkoły wyższej w sprawie odwołania z funkcji rektora

IV SAB/Gl 124/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-02-08

Sprawa ze skargi na bezczynność Rektora A w Ż. w przedmiocie informacji publicznej
1   Następne >   +2   +5   7