Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Szkolnictwo wyższe X

II SAB/Po 56/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-03-02

Sprawa ze skargi na bezczynność Rektora Politechniki P. w przedmiocie wszczęcia postępowania wyjaśniającego w związku z postępowaniem niegodnym nauczyciela akademickiego

I OSK 487/16 - Wyrok NSA z 2016-04-20

Skarga kasacyjna na bezczynność Rektora Uniwersytetu G. w przedmiocie rozpoznania odwołania w sprawie wznowienia studiów

I OSK 1601/15 - Wyrok NSA z 2016-11-23

Skarga kasacyjna na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy Syców w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

I OSK 1281/15 - Wyrok NSA z 2016-11-17

Skarga kasacyjna na bezczynność Dziekana Wydziału Anglistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

I OSK 1139/15 - Wyrok NSA z 2016-11-17

Skarga kasacyjna na bezczynność Dziekana Wydziału Anglistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II SAB/Po 41/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-07-06

Sprawa ze skargi na bezczynność Rektora Uczelni A w przedmiocie zmiany nazwiska w dyplomie ukończenia studiów

II SAB/Ol 96/16 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2016-12-29

Sprawa ze skargi na bezczynność Rektora Uniwersytetu w wydaniu dyplomu zgodnie z określonym wzorem

II SAB/Po 46/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-10-14

Sprawa ze skargi na bezczynność Rektora Uczelni A w przedmiocie udostępnienia dokumentów;

III SAB/Łd 26/16 - Wyrok WSA w Łodzi z 2016-12-30

Sprawa ze skargi na bezczynność Rektora Uniwersytetu [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji

III SAB/Łd 23/16 - Wyrok WSA w Łodzi z 2016-09-27

Sprawa ze skargi na bezczynność Rektora Wyższej Szkoły A w Ł. w przedmiocie nierozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji