Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Szkolnictwo wyższe X
  • Symbol 659 Przewlekłość postępowania administracyjnego X

IV SAB/Po 4/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-03-29

Sprawa ze skargi A. T. na przewlekłość postępowania Rektora Uniwersytetu im. A. M. w P. w przedmiocie rozpoznania wniosku

II SAB/Po 78/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-12-11

Sprawa ze skargi G.[...] M. na przewlekłość Rektora uczelni A w przedmiocie stypendium doktoranckiego [z] dotacji projakościowej

II SAB/Wa 280/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-10-10

Sprawa ze skargi M. D. na przewlekłe prowadzenie sprawy przez Ministra Edukacji Narodowej w przedmiocie rozpoznania odwołania w sprawie stopnia awansu zawodowego nauczyciela stwierdza, że przewlekłość postępowania miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa,

II SAB/Wa 621/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-01-05

Sprawa ze skargi Wyższej Szkoły Zawodowej [...] na przewlekłe prowadzenie przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego postępowania w przedmiocie rozpoznania wniosku o nadanie uczelni uprawnienia do prowadzenia kształcenia na kierunku '[...]'

III SAB/Kr 108/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-04-23

Sprawa ze skargi Prokuratora Prokuratury Okręgowej na przewlekłość postępowania prowadzonego przez Rektora Wyższej Szkoły [....] w przedmiocie wydania decyzji

II SAB/Wa 241/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-11-21

Sprawa ze skargi A. P. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Komisję Stypendialną Wydziału [...] Uniwersytetu [...] w przedmiocie przyznania stypendium socjalnego

III SAB/Łd 23/20 - Wyrok WSA w Łodzi z 2020-12-30

Sprawa ze skargi M. F. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Rektora 'A' w przedmiocie wydania decyzji odwoławczej