Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

III PRN 4/87 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1987-12-31

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (...) w przedmiocie rozwiązania stosunku pracy na skutek rewizji nadzwyczajnej Ministra Sprawiedliwości (...) od wyroku NSA w Warszawie I SA 1007/87~ uchyla zaskarżony wyrok i