Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SA/Wr 52/11 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2011-10-19

Sprawa ze skargi na decyzję Rektora-K. Wyższej Szkoły O. W. L. w przedmiocie niezakwalifikowania do służby w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego w korpusie medycznym