Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Szkolnictwo wyższe X
  • Skarżony
  • Symbol 603 Utrzymanie i ochrona dróg publicznych i innych dróg ogólnodostępnych, ruch na tych drogach, koleje, lotnictwo cywilne, przewozy, żegluga morska i śródlądowa X

II SA/Po 678/97 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1997-12-19

Skarga Wojciecha K. na uchwałę Rady Miasta G. w sprawie ustalenia cen za przewozy osób i przewóz bagaży w środkach komunikacji miejskiej i na podstawie art. 24 ustawy o Naczelnym Sądzie Administracyjnym /Dz.U. nr 74 poz. 368 ze zm./ stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały w części, w jakiej wyłącza ona studentów studiów zaocznych i wieczorowych z kręgu osób uprawnionych do korzystania z jednorazowych biletów ulgowych, a także - zgodnie z art. 5...