Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Szkolnictwo wyższe X
  • Skarżony
  • Symbol 617 Uprawnienia do wykonywania określonych czynności i zajęć X

II SA 80/91 - Wyrok NSA z 1991-02-18

skargę Krzysztofa A. na decyzję Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie wpisu na listę aplikantów radcowskich.