Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Szkolnictwo wyższe X
  • Symbol 626 Ustrój samorządu terytorialnego, w tym referendum gminne X

I SA/Ka 473/00 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2000-05-15

Sprawa ze skargi na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w K. z 13 stycznia 2000 r. (...) w przedmiocie stwierdzenia niezgodności z prawem uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta na 1999 rok

II SA/Lu 804/17 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2018-02-28

Skarga Wojewody na zarządzenie Wójta Gminy w przedmiocie powołania zastępcy Wójta Gminy