Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Telekomunikacja X

I OSK 1354/16 - Wyrok NSA z 2018-04-18

Skarga kasacyjna na decyzję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w przedmiocie przetwarzania danych osobowych

II GSK 4214/17 - Wyrok NSA z 2018-04-10

Skarga kasacyjna na postanowienie Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy dotyczącej usług komunikacyjnych

II GSK 1952/16 - Wyrok NSA z 2018-04-10

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w opłatach za prawo do dysponowania częstotliwością oraz z tytułu kosztów upomnienia

II GSK 1412/16 - Wyrok NSA z 2018-02-27

Skarga kasacyjna na decyzję Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w przedmiocie odmowy zmiany koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego

VI SA/Wa 408/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-05-07

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z [...] grudnia 2017 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia kwoty udziału w pokryciu dopłaty za 2007 r.

VI SA/Wa 343/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-04-12

Wniosek w przedmiocie ustalenia przedsiębiorców telekomunikacyjnych zobowiązanych do udziału w pokryciu dopłaty 2007, ustalenia jednolitego wsk...

II GSK 4150/17 - Wyrok NSA z 2018-06-14

Skarga kasacyjna na bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w przedmiocie przewlekłości w prowadzeniu postępowania w sprawie dostępu do budynku w celu zapewnienia telekomunikacji

II GSK 1276/18 - Wyrok NSA z 2018-11-28

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Lublinie w przedmiocie przeniesienia praw i obowiązków wynikających z decyzji w przedmiocie zajęcia pasa drogowego

II GSK 1429/16 - Wyrok NSA z 2018-02-13

Skarga kasacyjna na postanowienie Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w przedmiocie zwrotu wniosku o wydanie decyzji w sprawie ustalenia bezpłatnego dostępu telekomunikacyjnego do budynku

II GSK 196/18 - Wyrok NSA z 2018-04-10

Skargi kasacyjne: O. P. S.A. w W. i K. I. G. E. i T. od wyroku WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej nr [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektów instrukcji prowadzenia rachunkowości regulacyjnej oraz opisów kalkulacji kosztów
1   Następne >   3