Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Telekomunikacja X
  • Symbol 615 Sprawy zagospodarowania przestrzennego X

II SA/Ke 407/05 - Wyrok WSA w Kielcach z 2006-02-08

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

II SA/Gd 628/07 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2007-12-05

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie lokalizacji inwestycji celu publicznego

II SA/Gd 638/07 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2007-11-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

II OZ 1048/06 - Postanowienie NSA z 2006-11-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w K. Nr [...] w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II OZ 739/06 - Postanowienie NSA z 2006-07-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Głównego Inspektora Sanitarnego Nr [...] w przedmiocie uzgodnienia na etapie uzyskiwania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej...

OSK 1481/04 - Wyrok NSA z 2005-05-16

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Sieradzu w przedmiocie nieważności decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania

OSK 1519/04 - Wyrok NSA z 2005-05-12

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Ostrołęce w przedmiocie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu

II OSK 811/05 - Wyrok NSA z 2006-05-10

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Warszawie w przedmiocie odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

OSK 1893/04 - Wyrok NSA z 2005-07-28

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Pile w przedmiocie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu

II SA/Gl 179/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-07-16

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w B. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
1   Następne >   2