Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Telekomunikacja X
  • Symbol 617 Uprawnienia do wykonywania określonych czynności i zajęć X

II GSK 680/08 - Wyrok NSA z 2009-02-06

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w przedmiocie odmowy wydania świadectwa ogólnego operatora radiotelefonisty