Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 625 Poczta, telekomunikacja, radio i telewizja X

VI SA/Wa 2167/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-06-19

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w przedmiocie przyznania dopłaty do kosztów świadczonych usług wchodzących w skład usługi powszechnej za rok 2009

II GSK 326/05 - Wyrok NSA z 2006-01-19

Skarga kasacyjna na postanowienie Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania administracyjnego w przedmiocie eksploatacji sieci telekomunikacyjnych

II GSK 340/05 - Wyrok NSA z 2006-01-19

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty w przedmiocie opłaty za prawo do wykorzystywania częstotliwości

II GSK 351/05 - Wyrok NSA z 2006-01-19

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty w przedmiocie eksploatacji sieci telekomunikacyjnych

II GSK 355/05 - Wyrok NSA z 2006-02-21

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty w przedmiocie odmowy rezerwacji częstotliwości dla ruchomej publicznej sieci telefonicznej

II GZ 21/05 - Postanowienie NSA z 2005-03-22

Zażalenie od postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty sygn. akt [...] w przedmiocie wstrzymania wykonania decyzji o odmowie wydania pozwolenia radiowego

GZ 159/04 - Postanowienie NSA z 2005-01-18

Zażalenie od postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty sygn. akt [...] w przedmiocie zawieszenia realizacji uprawnień abonentów w zakresie zachowania pr...

VI SA/Wa 2703/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-01-13

Sprawa ze skargi na postanowienie Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w przedmiocie ograniczenia prawa wglądu do materiału dowodowego

II GZ 53/05 - Postanowienie NSA z 2005-06-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty o Nr [...] w przedmiocie odmowy dokonania rezerwacji częstotliwości

VI SA/Wa 3422/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-03-03

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w przedmiocie zatwierdzenia oferty ramowej o dostępie telekomunikacyjnym
1   Następne >   +2   +5   +10   72