Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Telekomunikacja X
  • Symbol 653 Środki publiczne nie objęte innymi symbolami X

II GSK 831/09 - Postanowienie NSA z 2010-03-25

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zarzutu w postępowaniu egzekucyjnym

II GSK 1536/10 - Wyrok NSA z 2012-02-14

Skarga kasacyjna na postanowienie Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w przedmiocie zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym

II GSK 1966/14 - Postanowienie NSA z 2014-11-13

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w W. w sprawie ze skargi T. S.A. w W. na upomnienie Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej nr [...] w przedmiocie wezwania do wykonania obowiązku, z zagrożeniem skierowania sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego

II GSK 440/13 - Wyrok NSA z 2014-05-27

Skargi kasacyjne 'N.' S.A. w W. oraz Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej od wyroku WSA w W. w sprawie ze skargi na postanowienie Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej , nr [...] w przedmiocie stanowiska wierzyciela wobec zarzutów podniesionych w postępowaniu egzekucyjnym

II GSK 467/13 - Wyrok NSA z 2014-05-27

Skargi kasacyjne 'N.' S.A. w W. oraz Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej od wyroku WSA w W. w sprawie ze skargi na postanowienie Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej , nr [...] w przedmiocie stanowiska wierzyciela wobec zarzutów podniesionych w postępowaniu egzekucyjnym

II GSK 192/09 - Wyrok NSA z 2009-11-20

Skarga kasacyjna na postanowienie Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w przedmiocie uznania zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym za nieuzasadnione

II GSK 193/09 - Wyrok NSA z 2009-11-20

Skarga kasacyjna na postanowienie Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w przedmiocie uznania zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym za nieuzasadnione

II GSK 2431/14 - Wyrok NSA z 2016-04-12

Skarga kasacyjna na postanowienie Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w przedmiocie stanowiska wierzyciela w sprawie zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym

II GSK 1315/15 - Wyrok NSA z 2016-11-22

Skarga kasacyjna na postanowienie Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w przedmiocie zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym

II GSK 1241/15 - Wyrok NSA z 2016-11-22

Skarga kasacyjna na postanowienie Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w przedmiocie zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym
1   Następne >   2