Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Telekomunikacja X
  • Symbol 658 Bezczynność X

VI SAB/Wa 38/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-10-06

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w przedmiocie rozpoznania wniosku o wznowienie postępowania

II GSK 1097/11 - Postanowienie NSA z 2011-12-14

Skarga kasacyjna na bezczynność Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w przedmiocie przeprowadzenia samokontroli

II GSK 1594/11 - Postanowienie NSA z 2011-12-14

Skarga kasacyjna na bezczynność Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w przedmiocie przeprowadzenia samokontroli

VI SAB/Wa 238/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-01-13

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w przedmiocie przeprowadzenia samokontroli i wydania decyzji

II GSK 2229/16 - Wyrok NSA z 2017-01-10

Skarga kasacyjna na bezczynność Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w przedmiocie rozpoznania wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej decyzją dotyczącą rezerwacji częstotliwości

II GSK 2619/16 - Wyrok NSA z 2017-01-10

Skarga kasacyjna na bezczynność Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w przedmiocie rozpoznania wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej decyzją dotyczącą rezerwacji częstotliwości

VI SAB/Wa 50/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-01-30

Sprawa ze skargi S. S.A. z siedzibą w W. na przewlekłość postępowania Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w przedmiocie wydania pozwolenia radiowego

VI SAB/Wa 51/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-01-30

Sprawa ze skargi S. S.A. z siedzibą w W. na przewlekłość postępowania Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w przedmiocie wydania pozwolenia radiowego

VI SAB/Wa 4/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-04-18

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w przedmiocie wydania pozwolenia radiowego na używanie urządzenia pracującego w stacji bazowej w systemie ETSI/HSPA+

VI SAB/Wa 26/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-09-08

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w rozpoznaniu wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy 1) zobowiązuje Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej do rozstrzygnięcia wniosku P. S.A. z siedzibą w W. z [...] lipca 2015 r. o ponowne rozpatrzenie sprawy wniesionego od decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z [...] czerwca 2015 r. znak [...]- w terminie 14 (czternastu) dni - od dnia doręczenia akt sprawy; 2) stwierdza, że bezczynn...
1   Następne >   3