Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Transport X

VI SA/Wa 544/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-06-28

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za naruszenie przepisów ustawy o transporcie drogowym

VI SA/Wa 2398/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-12-29

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Sportu i Turystyki w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

II GZ 203/10 - Postanowienie NSA z 2010-08-24

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie w charakterze uczestnika w sprawie ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego , nr [...] w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za naruszenie przepisów o transporcie drogowym

II SA/Po 495/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-08-12

Wniosek w przedmiocie kary pieniężnej za wykonywanie transportu drogowego z naruszeniem obowiązków ;

III SA/Wr 806/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-09-24

Skarga R. W., na decyzję Dyrektora Izby Celnej we W., w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za wykonywanie transportu drogowego bez wymaganej licencji, wniosku skarżącego o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia z wpisu od skargi,

III SA/Wr 410/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-05-07

Sprawa ze skargi E. L. na czynność Starosty J. w przedmiocie odmowy zwrotu opłaty za wydanie kart pojazdów wniosku skarżącej E. L. o uzupełnienie wyroku

II GSK 652/09 - Wyrok NSA z 2010-06-23

Skarga kasacyjna na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za naruszenie przepisów o transporcie drogowym

VI SA/Wa 626/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-06-22

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego w przedmiocie kary pieniężnej

VI SA/Wa 222/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-04-15

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej
1   Następne >   +2   +5   +10   72