Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Transport X

VI SA/Wa 49/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-03-06

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej

II GSK 1162/12 - Wyrok NSA z 2013-11-14

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie stwierdzenia braku posiadania wyposażenia i warunków lokalowych stacji kontroli pojazdów

II SA/Go 858/13 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-11-21

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej

III SA/Kr 1638/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-11-21

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego w przedmiocie kary pieniężnej

II GSK 1186/12 - Wyrok NSA z 2013-11-21

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Celnej we W. w przedmiocie kary pieniężnej za wykonywanie transportu drogowego pojazdem niezgłoszonym do licencji

II GSK 1179/12 - Wyrok NSA z 2013-11-27

Skarga kasacyjna na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego w przedmiocie kary pieniężnej za naruszenie przepisów o transporcie drogowym

II GSK 1180/12 - Wyrok NSA z 2013-11-27

Skarga kasacyjna na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego w przedmiocie kary pieniężnej za naruszenie przepisów o transporcie drogowym

III SA/Wr 567/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-11-27

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej

VII SA/Wa 753/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-07-23

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego w przedmiocie stwierdzenia naruszenia przez przewoźnika lotniczego przepisów rozporządzenia

II SA/Go 768/13 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-10-16

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Oddziału Straży Granicznej w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za wwóz odpadów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez wymaganego zezwolenia
1   Następne >   +2   +5   +10   56