Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Transport X
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

II SA/Op 191/13 - Wyrok WSA w Opolu z 2013-06-06

Sprawa ze skargi na decyzję Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Opolu w przedmiocie nakazu usunięcia stwierdzonych uchybień

IV SA/Po 1120/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-03-08

Sprawa ze skargi na decyzję W. Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w P. w przedmiocie nakazu wykonania pasów przeciwpożarowych

IV SA/Po 1051/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-02-09

Sprawa ze skargi na decyzję Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu w przedmiocie nakazu wykonania mineralizacji powierzchni pasów przeciwpożarowych

II OSK 1657/07 - Wyrok NSA z 2008-12-18

Skarga kasacyjna na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie wniesienia sprzeciwu na wykonanie robót budowlanych polegających na instalacji tablic reklamowych

IV SA/Po 955/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-12-12

Sprawa ze skargi na decyzję W. Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w P. w przedmiocie nakazu wykonania pasów przeciwpożarowych

II SA/Bd 866/12 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2012-12-18

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Komendanta [...] Państwowej Straży Pożarnej w przedmiocie nakazu wykonania pasów przeciwpożarowych

II SA/Bd 872/12 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2012-12-18

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Komendanta [...] Państwowej Straży Pożarnej w przedmiocie nakazu wykonania pasów przeciwpożarowych

II SA/Op 552/11 - Wyrok WSA w Opolu z 2012-01-26

Sprawa ze skargi na decyzję Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Opolu w przedmiocie nakazania usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości

II SA/Łd 24/12 - Wyrok WSA w Łodzi z 2012-04-18

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Komendant Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Ł. w przedmiocie nakazu dokonania zmineralizowania istniejących pasów przeciwpożarowych

II SA/Op 554/11 - Wyrok WSA w Opolu z 2012-01-10

Sprawa ze skargi na decyzję Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Opolu w przedmiocie nakazania usunięcia stwierdzonych uchybień
1   Następne >   2