Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Transport X
  • Symbol 602 Ceny, opłaty, stawki taryfowe, nie objęte symbolem 611 X

II GSK 1103/08 - Wyrok NSA z 2010-02-24

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miasta Częstochowy w przedmiocie taryfy opłat za usługi przewozowe

III SA/Lu 274/09 - Wyrok WSA w Lublinie z 2009-07-07

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubelskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie uchwalenia marży stosowanej przy dystrybucji biletów jednorazowych za przejazdy środkami lokalnego transportu zbiorowego

II GSK 518/09 - Wyrok NSA z 2010-04-06

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miasta Cz. w przedmiocie taryfy opłat za usługi przewozowe

II SA/Go 202/11 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2011-04-28

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie ustalenia cen i opłat, zwolnień oraz ulg w cenach za usługi przewozowe w zakresie lokalnego transportu zbiorowego

III SA/Gl 279/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-08-21

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w C. w przedmiocie cen

II GSK 2122/12 - Wyrok NSA z 2014-03-05

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miasta w W. w przedmiocie ustalenia wysokości opłat za usługi przewozowe

II GSK 952/08 - Wyrok NSA z 2009-07-08

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miasta C. w przedmiocie taryf opłat za usługi przewozowe

II GSK 1405/16 - Wyrok NSA z 2016-10-26

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miasta B. w przedmiocie ustalenia stawki opłaty za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Miasta B.

II GSK 4512/16 - Wyrok NSA z 2017-02-08

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Krakowie w sprawie ze skargi Wojewody [B.] na § 1 ust. 2 uchwały Rady Miasta [A.] nr [...] w przedmiocie określenia przystanków komunikacyjnych

II GSK 1123/15 - Wyrok NSA z 2016-11-30

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Z. w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie opłaty za usługi przewozowe
1   Następne >   2