Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Transport X
  • Symbol 6116 Podatek od czynności cywilnoprawnych, opłata skarbowa oraz inne podatki i opłaty X

III SA/Wa 441/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-04-23

Sprawa ze skargi na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w W. w przedmiocie stwierdzenia nieważności w części uchwały Rady Miasta i Gminy w L. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2008

II FSK 2518/10 - Wyrok NSA z 2012-07-25

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w R. w przedmiocie podatku od środków transportowych za 2005 r.

I SA/Rz 273/05 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2005-10-18

skarg M. G. na decyzje SKO w przedmiocie podatku od środków transportowych za lata 2001 do 2004

I SA/Ol 341/08 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2008-09-17

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty za wydanie karty pojazdu

I SA/Bk 82/14 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2014-04-29

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej B. w przedmiocie ustalenia wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, bagażu oraz zabieranych ze sobą zwierząt do środka transportowego oraz wysokości opłaty manipulacyjnej

III SA/Wr 2/10 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2010-06-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w J. G. w przedmiocie określenia wysokości podatku od środków transportowych za [...] rok

I SA/Lu 835/10 - Wyrok WSA w Lublinie z 2011-03-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie podatku od środków transportowych za 2009 r.

I SA/Gd 387/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2017-07-05

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w G. w przedmiocie podatku od środków transportowych za 2015 rok