Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Transport X
  • Symbol 613 Ochrona środowiska i ochrona przyrody X

II SA/Kr 1639/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-04-01

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy wydania zezwolenia na wycięcie drzew

IV SA/Wa 1718/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-12-02

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w przedmiocie kary pieniężnej za transport odpadów

II OSK 1754/12 - Wyrok NSA z 2013-05-16

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Kielcach w przedmiocie uzgodnienia zaproponowanego rozkładu jazdy

II SA/Ke 95/12 - Wyrok WSA w Kielcach z 2012-04-12

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie uzgodnienia zaproponowanego rozkładu jazdy

II SA/Ol 1358/16 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2017-01-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zezwolenia na usunięcie drzew