Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Transport X
  • Symbol 614 Oświata, szkolnictwo wyższe, nauka, działalność badawczo-rozwojowa i archiwa X

I OSK 278/07 - Wyrok NSA z 2007-05-18

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w przedmiocie zwrotu kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego do szkoły