Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Infrastruktury X

II OSK 959/16 - Wyrok NSA z 2016-07-20

Skargi kasacyjne Ministra Infrastruktury i Budownictwa oraz [...] Spółka Akcyjna z siedzibą w W. od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju nr [...] w przedmiocie ustalenia lokalizacji linii kolejowej