Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 623 Dozór techniczny, miary i wagi, badania i certyfikacje, normalizacja, sprawy jakości X

II GSK 241/06 - Wyrok NSA z 2007-01-16

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Transportu i Budownictwa w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji zezwalającej na eksploatację zbiornika

II GSK 595/09 - Wyrok NSA z 2010-05-19

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Głównego Urzędu Miar w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

VI SA/Wa 573/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-06-14

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych w przedmiocie kary pieniężnej za uniemożliwienie przeprowadzenia kontroli