Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Transport X
  • Symbol 626 Ustrój samorządu terytorialnego, w tym referendum gminne X

II SA/Wr 1347/98 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1999-10-28

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody W. z 11 czerwca 1998 r. (...) w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy K. z 29 kwietnia 1998 r. (...) w sprawie ustalenia liczby zezwoleń na zarobkowy przewóz osób taksówkami

SA/Wr 573/91 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1991-10-03

Unormowania ustawy o transporcie drogowym i spedycji krajowej /Dz.U. nr 53 poz. 297 ze zm./ oraz akty wykonawcze wydane na jej podstawie mają moc wiążącą także wobec jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego.

II SA/Ke 226/19 - Wyrok WSA w Kielcach z 2019-05-08

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Sandomierza w przedmiocie wprowadzenia oraz określenie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefach płatnego parkowania