Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Transport X
  • Symbol 630 Obrót towarami z zagranicą, należności celne i ochrona przed nadmiernym przywozem towaru na polski obszar celny X

I GSK 773/07 - Wyrok NSA z 2008-04-07

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Celnej w S. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji odmawiającej uchylenia decyzji w przedmiocie określenia kwoty długu celnego

SA/Rz 1774/02 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2004-10-12

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminowi do wniesienia odwołania

SA/Rz 1957/03 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2004-09-28

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej

SA/Rz 1773/02 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2004-10-12

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminowi do wniesienia odwołania

III SA/Gd 52/18 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2018-05-25

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za wykonanie transportu drogowego z naruszeniem prawa

III SA/Lu 619/18 - Wyrok WSA w Lublinie z 2019-02-12

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w przedmiocie zarządzenia konwoju towarów

III SA/Lu 620/18 - Wyrok WSA w Lublinie z 2019-01-29

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w przedmiocie zarządzenia konwoju towarów

I SA/Ol 674/18 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2019-01-10

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w przedmiocie zarządzenia konwoju towaru