Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Transport X
  • Symbol 639 Skargi na uchwały organów jednostek samorządowych X

II SAB/Sz 3/07 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2007-04-27

Sprawa ze skargi na bezczynność Rady Miasta w przedmiocie bezczynności legislacyjnej

III SA/Gd 69/08 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2008-06-05

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta [...] w przedmiocie wprowadzenia przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu taksówkami oraz wprowadzenia dodatkowego oznaczenia

VI SA/Wa 1912/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-02-25

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta W. w przedmiocie określenia strefy cen (stawek taryfowych) obowiązujących przy przewozie osób i ładunków taksówkami w W.

II GSK 173/14 - Wyrok NSA z 2014-05-20

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miasta [...] w przedmiocie dodatkowego oznaczenia taksówek osobowych

II GSK 2122/12 - Wyrok NSA z 2014-03-05

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miasta w W. w przedmiocie ustalenia wysokości opłat za usługi przewozowe

II SA/Sz 485/07 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2007-06-15

Sprawa ze skargi H. K. na czynność Wójta Gminy przedmiocie złożenia do Rady Gminy projektu uchwały w sprawie określenia nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na [...]r. odrzucić skargę

OSK 525/04 - Wyrok NSA z 2004-07-13

Skarga kasacyjna na uchwałę Zarządu Miasta Ż., w przedmiocie określenia stawki za korzystanie z przystanków i dworca autobusowego w Ż.

I SA/Bk 82/14 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2014-04-29

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej B. w przedmiocie ustalenia wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, bagażu oraz zabieranych ze sobą zwierząt do środka transportowego oraz wysokości opłaty manipulacyjnej

II GSK 2489/13 - Wyrok NSA z 2015-02-17

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miejskiej w Ł. w przedmiocie ustalenia opłaty

VI SA/Wa 1436/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-10-17

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady m.st. Warszawy w przedmiocie dodatkowych oznaczeń taksówek osobowych
1   Następne >   +2   6