Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Transport X
  • Symbol 640 Skargi organów nadzoru na uchwały organów jednostek samorządowych X

II GSK 1103/08 - Wyrok NSA z 2010-02-24

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miasta Częstochowy w przedmiocie taryfy opłat za usługi przewozowe

II SA/Gl 1349/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-02-06

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu [...] w przedmiocie świadczenia usług publicznego transportu zbiorowego stwierdza wydanie zaskarżonej uchwały z naruszeniem prawa i orzeka, że uchwała nie podlega wykonaniu w całości do czasu uprawomocnienia się niniejszego wyroku.

III SA/Wr 76/09 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2009-05-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej Gminy L. Ś. w przedmiocie ustalenia liczby nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego

II GSK 518/09 - Wyrok NSA z 2010-04-06

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miasta Cz. w przedmiocie taryfy opłat za usługi przewozowe

III SA/Wr 84/11 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2011-04-27

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Ś. w przedmiocie ustalenia regulaminu przewozu osób i bagażu środkami lokalnego transportu zbiorowego świadczonego przez Gminę Miasto Ś.

III SA/Gl 279/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-08-21

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w C. w przedmiocie cen

II SA/Gl 348/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-05-29

Sprawa ze skargi na uchwałę Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w K. w przedmiocie publicznego transportu zbiorowego

II GSK 952/08 - Wyrok NSA z 2009-07-08

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miasta C. w przedmiocie taryf opłat za usługi przewozowe

III SA/Wr 10/07 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2007-04-04

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy i Miasta w B. w przedmiocie wymogu uzyskania licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką

I OSK 1146/07 - Wyrok NSA z 2007-10-10

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Gminy i Miasta w B. w przedmiocie wymogu uzyskania licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką
1   Następne >   3