Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Transport X
  • Symbol 641 Rozstrzygnięcia nadzorcze X

III SA/Lu 274/09 - Wyrok WSA w Lublinie z 2009-07-07

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubelskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie uchwalenia marży stosowanej przy dystrybucji biletów jednorazowych za przejazdy środkami lokalnego transportu zbiorowego

II SA/Go 202/11 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2011-04-28

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie ustalenia cen i opłat, zwolnień oraz ulg w cenach za usługi przewozowe w zakresie lokalnego transportu zbiorowego

III SA/Wa 441/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-04-23

Sprawa ze skargi na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w W. w przedmiocie stwierdzenia nieważności w części uchwały Rady Miasta i Gminy w L. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2008

III SA/Wr 609/10 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2010-10-27

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody D. w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy K. Z. w sprawie limitu licencji na wykonywanie transportu taksówką na obszarze Gminy K. Z. w roku [...]

II SA/Lu 1521/03 - Wyrok WSA w Lublinie z 2004-01-28

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie nieważności zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie przyjęcia Regulaminu przewozu osób i bagażu ręcznego pojazdami '[...]' Sp. z o.o.

OSK 790/04 - Wyrok NSA z 2005-01-19

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody L. w przedmiocie nieważności zarządzenia Prezydenta Miasta L. w sprawie przyjęcia Regulaminu przewozu osób i bagażu ręcznego pojazdami 'MPK

II SA/Gl 748/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-07-25

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie określenia przystanków komunikacyjnych i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych

II GSK 1123/15 - Wyrok NSA z 2016-11-30

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Z. w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie opłaty za usługi przewozowe

II GSK 2429/16 - Wyrok NSA z 2018-06-19

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności w części uchwały w sprawie przepisów porządkowych przy przewozie osób i bagażu taksówkami osobowymi na terenie miasta O.

II SA/Gl 204/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-05-27

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie zasad porządkowych w gminnych oraz metropolitalnych przewozach osób. uchyla zaskarżone rozstrzygnięcie nadzorcze.
1   Następne >   2