Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Transport X
  • Symbol 653 Środki publiczne nie objęte innymi symbolami X

II GSK 865/11 - Wyrok NSA z 2012-06-14

Skarga kasacyjna na postanowienie Głównego Inspektora Transportu Drogowego w przedmiocie uznania zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym za niezasadne

III SA/Po 926/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-09-12

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego w przedmiocie odmowy umorzenia pozostałej do zapłaty należności pieniężnej z tytułu kary pieniężnej

III SA/Po 927/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-05-10

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego w przedmiocie odmowy zmiany decyzji ostatecznej o rozłożeniu na raty należności z tytułu kary pieniężnej

II GSK 1725/11 - Wyrok NSA z 2012-11-29

Skarga kasacyjna na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w W. w przedmiocie zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym

II GSK 2125/11 - Wyrok NSA z 2012-11-29

Skarga kasacyjna na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w W. w przedmiocie zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym

III SA/Łd 486/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2014-09-04

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego w przedmiocie odmowy umorzenia kary pieniężnej

II GSK 375/09 - Wyrok NSA z 2010-02-19

Skarga kasacyjna na postanowienie Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia[...] kwietnia 2008 r. nr [...] w przedmiocie zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym oraz niedopuszczalność wniesienia zażalenia w zakresie stanowiska co do kontynuowania egzekucji administracyjnej

V SA/Wa 717/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-08-04

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu kary pieniężnej

II GSK 4/07 - Wyrok NSA z 2007-05-24

Skarga kasacyjna na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego w przedmiocie odmowy umorzenia części kary pieniężnej

II GZ 420/11 - Postanowienie NSA z 2011-09-21

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu kary pieniężnej za naruszenie przepisów o transporcie drogowym
1   Następne >   +2   +5   7