Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II GSK 1142/11 - Wyrok NSA z 2013-01-11

Skarga kasacyjna na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu kary pieniężnej za naruszenie przepisów o transporcie drogowym oraz rozłożenia należności na raty

II GSK 569/12 - Wyrok NSA z 2013-08-13

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie umorzenia kary pieniężnej za naruszenie przepisów o transporcie drogowym

III SA/Łd 496/13 - Wyrok WSA w Łodzi z 2013-07-04

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego w przedmiocie odmowy umorzenia części kary pieniężnej

II GSK 655/12 - Wyrok NSA z 2013-09-12

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w K. w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego