Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Transport X
  • Symbol 655 Subwencje unijne, fundusze strukturalne i regulacja rynków branżowych X

II SA/Op 316/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2014-09-26

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Opolu w przedmiocie płatności obszarowych na skutek wniosku skarżącego o przywrócenie terminu do wniesienia skargi

III SA/Wr 314/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-05-24

Sprawa ze skargi Gminy P. na czynność Zarządu Województwa D. w przedmiocie nieuwzględnienia protestu od negatywnego wyniku oceny formalnej projektu pn. '[...]'