Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Transport X
  • Symbol 658 Bezczynność X

III SAB/Wr 24/10 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2011-06-29

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w W. w przedmiocie niewydania zatrzymanego prawa jazdy I

VII SAB/Wa 86/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-01-10

Sprawa ze skargi na bezczynność Głównego Inspektora Transportu Drogowego w przedmiocie nierozpoznania wniosku

III SAB/Lu 24/12 - Wyrok WSA w Lublinie z 2012-12-27

Sprawa ze skargi' Sp. z o.o. na bezczynność Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie rozpoznania odwołania od decyzji nakładającej karę pieniężna za naruszenie przepisów ustawy o transporcie drogowym

III SAB/Lu 55/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-10-28

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie doręczenia pełnomocnikowi skarżącego decyzji

III SAB/Lu 56/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-10-28

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie doręczenia pełnomocnikowi skarżącego decyzji

III SAB/Lu 21/12 - Wyrok WSA w Lublinie z 2012-12-27

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie rozpoznania odwołania od decyzji nakładającej karę pieniężną za naruszenie przepisów ustawy o transporcie drogowym

II SAB/Gd 36/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-06-19

Sprawa ze skargi na bezczynność [...] w sprawie udzielenia informacji publicznej

I OSK 1254/14 - Wyrok NSA z 2015-02-20

Skarga kasacyjna na bezczynność Głównego Inspektora Transportu Drogowego w przedmiocie nierozpoznania wniosku o wydanie pojazdu

VII SAB/Wa 64/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-08-07

Sprawa ze skargi na bezczynność Głównego Inspektora Transportu Drogowego

II SAB/Po 22/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-10-09

Sprawa ze skargi na bezczynność Miasta P. - Dyrektora Zarządu [...] w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej
1   Następne >   2