Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SA/Po 1120/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-03-08

Sprawa ze skargi na decyzję W. Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w P. w przedmiocie nakazu wykonania pasów przeciwpożarowych

IV SA/Po 1051/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-02-09

Sprawa ze skargi na decyzję Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu w przedmiocie nakazu wykonania mineralizacji powierzchni pasów przeciwpożarowych

IV SA/Po 955/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-12-12

Sprawa ze skargi na decyzję W. Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w P. w przedmiocie nakazu wykonania pasów przeciwpożarowych

II SA/Bd 866/12 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2012-12-18

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Komendanta [...] Państwowej Straży Pożarnej w przedmiocie nakazu wykonania pasów przeciwpożarowych

II SA/Bd 872/12 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2012-12-18

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Komendanta [...] Państwowej Straży Pożarnej w przedmiocie nakazu wykonania pasów przeciwpożarowych

II SA/Op 552/11 - Wyrok WSA w Opolu z 2012-01-26

Sprawa ze skargi na decyzję Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Opolu w przedmiocie nakazania usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości

II SA/Łd 24/12 - Wyrok WSA w Łodzi z 2012-04-18

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Komendant Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Ł. w przedmiocie nakazu dokonania zmineralizowania istniejących pasów przeciwpożarowych

II SA/Op 554/11 - Wyrok WSA w Opolu z 2012-01-10

Sprawa ze skargi na decyzję Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Opolu w przedmiocie nakazania usunięcia stwierdzonych uchybień

II SA/Bk 489/12 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2012-11-20

Sprawa ze skargi na decyzję P. Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w B. w przedmiocie nakazania wykonania pasów przeciwpożarowych wzdłuż linii kolejowych

II SA/Bk 488/12 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2012-11-20

Sprawa ze skargi na decyzję P. Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w B. w przedmiocie nakazania wykonania pasów przeciwpożarowych wzdłuż linii kolejowych
1   Następne >   2