Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Transport X

I SA/Bk 82/14 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2014-04-29

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej B. w przedmiocie ustalenia wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, bagażu oraz zabieranych ze sobą zwierząt do środka transportowego oraz wysokości opłaty manipulacyjnej