Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II GW 1/10 - Postanowienie NSA z 2010-03-10

Wniosek w przedmiocie sprawy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie udzielenia zezwolenia na produkcję tablic rejestracyjnych

III SA/Lu 99/10 - Wyrok WSA w Lublinie z 2010-06-24

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy uzgodnienia wydania zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym

VI SA/Wa 1314/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-11-26

Sprawa ze skargi na postanowienie Głównego Inspektora Transportu Drogowego w przedmiocie sprzeciwu wobec wykonywania kontroli

III SA/Lu 165/10 - Wyrok WSA w Lublinie z 2010-07-08

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy wydania zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym

III SA/Lu 492/09 - Wyrok WSA w Lublinie z 2010-01-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy zmiany zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym

III SA/Lu 523/09 - Wyrok WSA w Lublinie z 2010-02-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym