Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ubezpieczenia X

VI SA/Wa 2732/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-11-26

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie ustalenia podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu

VI SA/Wa 1187/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-11-07

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z [...] stycznia 2013 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego

VI SA/Wa 970/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-10-24

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym

VI SA/Wa 1822/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-12-20

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie ustalenia podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego

VI SA/Wa 2607/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-10-28

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z [...] sierpnia 2013 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu

VI SA/Wa 1361/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-10-03

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie konkursu ofert na zawieranie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

II GSK 1354/12 - Wyrok NSA z 2013-12-31

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie zwrotu kosztów leczenia

VI SA/Wa 1784/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-01-04

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie ustalenia podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego

VII SA/Wa 1810/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-01-08

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Pracy i Polityki Społecznej w przedmiocie cofnięcia upoważnienia do wystawiania zaświadczeń lekarskich

VI SA/Wa 90/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-06-03

Sprawa ze skargi na postanowienie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania
1   Następne >   +2   +5   7