Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ubezpieczenia X
  • Symbol 620 Ochrona zdrowia, w tym sprawy dotyczące chorób zawodowych, zakładów opieki zdrowotnej, uzdrowisk, zawodu lekarza, pielęgniarstwa, położnictwa, aptekarstwa i nadzoru sanitarnego X

VII SA/Wa 1810/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-01-08

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Pracy i Polityki Społecznej w przedmiocie cofnięcia upoważnienia do wystawiania zaświadczeń lekarskich

II OSK 728/13 - Wyrok NSA z 2014-10-01

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Pracy i Polityki Społecznej w przedmiocie cofnięcia upoważnienia do wystawiania zaświadczeń lekarskich

VI SA/Wa 2546/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-03-03

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Farmaceutycznego w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej