Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

VI SA/Wa 1809/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-02-20

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie stwierdzenia wydania z naruszeniem prawa decyzji ostatecznej

III SA/Wr 759/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-01-31

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora D. Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenia stomatologicznego, w zakresie świadczenia ortodoncji dla dzieci i młodzieży

II GSK 4147/17 - Wyrok NSA z 2018-02-20

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia dnia 7 listopada 2016 r. nr 1067/2016/Ub w przedmiocie ustalenia podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego

III SA/Kr 1357/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-01-25

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

III SA/Kr 1444/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-02-01

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych

II GSK 553/18 - Wyrok NSA z 2018-05-11

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Zdrowia w przedmiocie odmowy wydania zgody na refundację leku

III SA/Kr 1563/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-02-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych

III SA/Kr 1492/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-02-05

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych

III SA/Kr 1447/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-02-05

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych

III SA/Kr 1391/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-01-30

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
1   Następne >   +2   +5   9