Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ubezpieczenia X
  • Symbol 658 Bezczynność X

VI SAB/Wa 5/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-08-08

Sprawa ze skargi na bezczynność Komisji Nadzoru Finansowego w przedmiocie zastosowania środków nadzorczych

VI SAB/Wa 3/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-07-14

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie rozpoznania zażalenia (na odpowiedź organu na zastrzeżenia do wystąpienia pokontrolnego)

VI SAB/Wa 77/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-01-29

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie wydania decyzji o objęciu ubezpieczeniem zdrowotnym

II GSK 845/17 - Wyrok NSA z 2017-06-22

Skarga kasacyjna na bezczynność Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego

IV SAB/Gl 169/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-08-24

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora [...] Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w K. w przedmiocie rozpoznania wniosku o zwrot kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych za granicą

VI SAB/Wa 33/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-12-06

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie rozpoznania odwołania

IV SAB/Gl 69/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-08-03

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora [...] Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w K. w przedmiocie rozpoznania wniosku o zwrot kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych za granicą