Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ubezpieczenia X
  • Symbol 603 Utrzymanie i ochrona dróg publicznych i innych dróg ogólnodostępnych, ruch na tych drogach, koleje, lotnictwo cywilne, przewozy, żegluga morska i śródlądowa X

II SA/Bd 821/09 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2010-01-07

Wniosek w przedmiocie rejestracji pojazdu

III SA/Po 1587/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-12-11

Sprawa ze skargi A. Spółki Akcyjnej Oddział w P. na czynność Prezydenta Miasta w przedmiocie odmowy udostępnienia kopii dokumentacji dotyczącej importu pojazdu

VI SA/Wa 1198/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-05-08

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego w przedmiocie kary pieniężnej