Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ubezpieczenie społeczne X
  • Skarżony
  • Symbol 604 Działalność gospodarcza, w tym z udziałem podmiotów zagranicznych X

I SA 847/96 - Wyrok NSA z 1997-05-09

skargę Zdzisława U. na decyzję Ministra Kultury i Sztuki w przedmiocie odmowy uznania działalności za twórczą.

II SA 2600/00 - Wyrok NSA z 2001-11-13

Sprawa ze skargi na decyzję Urzędu Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi w przedmiocie stwierdzenia nieprawidłowości i nałożenia kary pieniężnej