Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ubezpieczenie społeczne X
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

II SA/Gd 283/12 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2012-08-08

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie nieodpłatnego przyznania prawa własności nieruchomości, która wchodziła w skład gospodarstwa rolnego przejętego na własność Państwa

II SA/Sz 726/11 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2011-10-13

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie nieodpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości

II SA/Wr 372/11 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2011-07-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w L. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji o odmowie nieodpłatnego przekazania na własność części gruntu działki

II SA/Ke 45/11 - Wyrok WSA w Kielcach z 2011-03-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przyznania własności działki

VIII SA/Wa 54/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-05-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w R. w przedmiocie odmowy przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

I OSK 755/05 - Wyrok NSA z 2006-05-10

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w W[...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji przyznającej nieodpłatnie własność gruntu pod budynkami uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkie...

II SA/Łd 1101/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2016-03-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie nieodpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości

II SA/Ke 337/18 - Wyrok WSA w Kielcach z 2018-06-27

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przyznania nieodpłatnie na własność działki gruntu

II SA/Rz 184/08 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2008-10-08

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie nieodpłatnego przyznania prawa własności nieruchomości

II SA/Bd 759/18 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2019-01-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie przyznania nieodpłatnie prawa własności nieruchomości gruntowej
1   Następne >   2