Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ubezpieczenie społeczne X
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

II FSK 840/13 - Wyrok NSA z 2015-04-29

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Pracy i Polityki Społecznej w przedmiocie wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

III SA/Łd 1108/12 - Wyrok WSA w Łodzi z 2013-03-01

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania egzekucyjnego

III SA/Łd 653/13 - Wyrok WSA w Łodzi z 2013-10-17

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia na postanowienie w sprawie odmowy wstrzymania postępowania egzekucyjnego

I SA/Wr 1519/11 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2011-12-08

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej we W. w przedmiocie odmowy uznania zarzutu wykonania obowiązku objętego tytułem wykonawczym

I SA/Ol 172/08 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2008-07-09

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie postępowania egzekucyjnego

III SA/Łd 1009/12 - Wyrok WSA w Łodzi z 2013-01-16

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. w przedmiocie zarzutów na postępowanie egzekucyjne

III SA/Łd 227/12 - Wyrok WSA w Łodzi z 2012-05-16

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania egzekucyjnego

I SA/Wr 1521/11 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2011-12-08

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej we W. w przedmiocie odmowy uznania zarzutu wykonania obowiązku objętego tytułem wykonawczym

I SA/Rz 100/11 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2011-03-15

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie zarzutów zgłoszonych w postępowaniu egzekucyjnym

I SA/Gd 515/08 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2008-11-06

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania egzekucyjnego
1   Następne >   +2   6