Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ubezpieczenie społeczne X
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

I SA/Rz 583/07 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2007-10-09

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie zarzutów egzekucyjnych

II FSK 347/06 - Wyrok NSA z 2007-03-02

Skarga kasacyjna na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w P. w przedmiocie zarzutów w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego

VIII SA/Wa 528/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-12-12

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w W. w przedmiocie ustalenia sumy i planu podziału kwoty uzyskanej z egzekucji

I SA/Gl 539/07 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2007-12-03

Sprawa ze skargi na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w S. Inspektorat w Z. w przedmiocie odpowiedzialności osób trzecich za zaległości składkowe

III SA/Wa 1224/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-10-11

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Finansów w przedmiocie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego

III SA/Wa 2001/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-12-06

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Pracy i Polityki Społecznej w przedmiocie odmowy umorzenia należnych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnoprawnych wraz z odsetkami za zwłokę