Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ubezpieczenie społeczne X
  • Symbol 616 Rolnictwo i leśnictwo, w tym gospodarowanie nieruchomościami rolnymi i leśnymi, ochrona gruntów rolnych i leśnych, gospodarka łowiecka, rybołówstwo oraz weterynaria, ochrona zwierząt X

II SA/Ke 468/06 - Wyrok WSA w Kielcach z 2006-12-29

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie odmowy przyznania renty strukturalnej

II SA/Bk 1042/14 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2015-02-03

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie odmowy przyznania prawa własności nieruchomości

II SA/Ke 273/06 - Wyrok WSA w Kielcach z 2006-12-07

Sprawa ze skargi na decyzję Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie odmowy przyznania renty strukturalnej

VIII SA/Wa 43/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-08-05

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w R. w przedmiocie odmowy nieodpłatnego przeniesienia własności działki

II SA/Łd 1042/09 - Wyrok WSA w Łodzi z 2010-01-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie nieodpłatnego przyznania własności działki

II SA/Wr 472/09 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2010-06-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w J. G. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji o nieodpłatnym nabyciu prawa własności działki gruntu

II SA/Wr 267/06 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-12-05

Sprawa ze skargi na decyzję SKO we W. w przedmiocie odmowy nieodpłatnego przyznania na własność gospodarstwa rolnego

II SA/Wr 322/08 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2008-09-04

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w L. w przedmiocie odmowy przekazania na współwłasność działek gruntu

II SA/Ke 186/12 - Wyrok WSA w Kielcach z 2012-05-17

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przyznania na własność działki należącej do Skarbu Państwa

II SA/Ol 178/11 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2011-05-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie nieodpłatnego przeniesienia własności nieruchomości
1   Następne >   +2   6