Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OSK 133/13 - Wyrok NSA z 2013-12-11

Skarga kasacyjna na decyzję Okręgowego Inspektora Pracy w Poznaniu w przedmiocie umieszczenia pracownika w ewidencji pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze

II SA/Po 1045/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-12-03

Sprawa ze skargi na decyzję Okręgowego Inspektora Pracy w P. w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego;