Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ubezpieczenie społeczne X
  • Symbol 621 Sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki mieszkaniowe X

II SAB/Wa 74/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-04-15

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w W. w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji w sprawie rozkwaterowania lokalu

II SA/Wa 1337/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-02-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Zarządu Dzielnicy [...] w przedmiocie odmowy zakwalifikowania wniosku o najem lokalu mieszkalnego

II SA/Wa 1473/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-01-18

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w przedmiocie opróżnienia lokalu mieszkalnego

II SA/Wa 1996/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-01-10

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Agencji Mienia Wojskowego w przedmiocie wypłaty świadczenia mieszkaniowego